Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2746

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,§2746 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2746

Read:16x, Print:1x, Search:0x
§ 2746 (1) Zanikne-li společnost, podá správce vyúčtování podle § 2734 nejpozději do dvou měsíců od jejího zániku. (2) Společníkům se vydá, co je jejich vlastnictvím, a společný majetek se rozdělí podle ustanovení o vypořádání spoluvlastnictví.

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2745

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,§2745 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2745

Read:93x, Print:2x, Search:0x
§ 2745 Zemře-li společník, aniž je ujednáno, že společenská smlouva platí i pro jeho dědice, zaniká společnost, měla-li dva společníky. Má-li společnost více společníků, má se za to, že ostatní společníci chtějí setrvat ve společnosti i nadále.

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2744

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,§2744 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2744

Read:87x, Print:1x, Search:0x
Oddíl 6: Zánik společnosti § 2744 Společnost zaniká, dohodnou-li se o tom společníci, splní-li se podmínky ujednané ve společenské smlouvě, uplyne-li doba, na kterou byla společnost ujednána, dosáhne-li se účelu, k němuž byla společnost zřízena, anebo stane-li se tento účel nemožným.

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2743

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,členství,§2743 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2743

Read:99x, Print:2x, Search:0x
§ 2743 (1) Bylo-li ujednáno, že společenská smlouva platí i pro dědice, vstoupí dědic do společnosti namísto zůstavitele. Takovým ujednáním nelze vázat dědice dědiců. (2) Není-li dědic s to vykonávat pro společnost činnost, k níž se zůstavitel zavázal, může mu být snížena přiměřená část podíl

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2742

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,členství,§2742 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2742

Read:116x, Print:3x, Search:0x
§ 2742 Dědic společníka se nestává společníkem, má však práva stanovená v § 2741.

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2741

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,členství,§2741 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2741

Read:87x, Print:1x, Search:0x
§ 2741 (1) Společník, jehož členství zaniklo, má právo, aby mu bylo vyúčtováno a vydáno vše, co mu ke dni zániku členství náleží. Podíl na majetku nabytém za trvání společnosti se mu vyplatí v penězích. (2) Společník při zániku členství vyúčtuje a vyrovná ostatním společníkům vše, k čemu byl

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2740

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Společnost,Zánik,členství,§2740 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2740

Read:56x, Print:1x, Search:0x
§ 2740 (1) Poruší-li společník povinnost ze smlouvy podstatným způsobem, může být ze společnosti vyloučen. Vyloučen může být rovněž, a) bylo-li o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh, b) přistoupil-li společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší je

čti

[4263] | vzory-smluv.eu00 |  07 |  014 |  021 |  028 |  035 |  042 |  049 | 

 

 

QR (http://qrlogo.eu) -  - www.vzory-smluv.eu