POPLATKY ZA ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ V ROCE 2014

POPLATKY ZA ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ V ROCE 2014

Read:176x, Print:10x, Search:0x
V roce 2012 se zvedl poplatek za zpracování vkladu do katastru nemovitostí z 500 na 1000 korun. V letošním roce se sice poplatky nezvýšily, nicméně přibylo situací, ve kterých je musíte zaplatit. Stát si má díky změně katastrálního zákona podle odhadu přijít na dalších 300 milionů ročně, což je zh

čti

Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §68

Zákon č. 256 2013 katastrální zákon část 5 §68

Read:260x, Print:26x, Search:7x
§ 68 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. Němcová v. r. Zeman v. r. Rusnok v. r.  

čti

Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §67

Zákon č. 256 2013 katastrální zákon část 5 §67

Read:218x, Print:17x, Search:1x
§ 67 Zrušuje se: 1. Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 2. Čl. III části čtvrté zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č.

čti

Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §66

Zákon č. 256 2013 katastrální zákon část 5 §66

Read:186x, Print:13x, Search:0x
§ 66 (1) Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou stanoví a) obsah souboru geodetických informací v rozsahu uvedeném v § 5 odst. 2 písm. a) tak, aby obsahoval údaje nezbytné pro plnění účelů, ke kterým katastr slouží podle § 1 odst. 2, b) obsah souboru popisných informací v r

čti

Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §65

Zákon č. 256 2013 katastrální zákon část 5 §65

Read:197x, Print:15x, Search:7x
§ 65 (1) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převezme údaje o nemovitostech uvedených v § 64 odst. 2 a známé údaje o jejím vlastníkovi a vede jejich evidenci. Tuto evidenci včetně známých údajů o zapsaném vlastníkovi zveřejní na svých internetových stránkách způsobem umožňují

čti

Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §64

Zákon č. 256 2013 katastrální zákon část 5 §64

Read:164x, Print:13x, Search:0x
§ 64 (1) V případech, kdy je třeba získat jako listinu pro zápis do katastru rozhodnutí nebo osvědčení orgánu veřejné moci a osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje tento zákon, a proto není možné označit ji v řízení pře

čti

Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §63

Zákon č. 256 2013 katastrální zákon část 5 §63

Read:139x, Print:12x, Search:8x
§ 63 (1) Údaje v katastru se vedou podle dosavadních právních předpisů do doby, než jednotlivé evidované údaje budou dotčeny změnou. Katastrální úřady jsou oprávněny uvést zápisy v katastru do souladu s tímto zákonem i dříve z moci úřední. (2) O údajích o budově evidované podle dřívějších prá

čti

[4033] | vzory-smluv.eu |0|7|14|21|28|35|

 

 

QR (http://q.servers.cz) -  - www.vzory-smluv.eu