ŠKODA BEZ STAROSTÍ – Smlouva a odpovědi na všetečné otázky

QR (http://qrcod.cz) - škoda,operativní,leasing,osobní,údaje - www.vzory-smluv.eu

ŠKODA BEZ STAROSTÍ , Body smlouvy 12 a 13, osobní údaje, NEBANKOVNÍ REGISTR, PRÁVA KLIENTA

Read:240x, Print:11x, Search:24x
Operativní leasing - né ale pro každého, i když jak tvrdí že je to škoda bez starostí I když si myslíte že je to právě pro vás, dejte si pozor na úskalí všeobecných podmínek, které vlastně nikdo nikdy z klientů nečetl a nečte. Pokud se dostanete z jakých koliv důvodu do platební neschopnosti, může

čti

ŠKODA BEZ STAROSTÍ – Smlouva a odpovědi na všetečné otázky

QR (http://qrcod.cz) - škoda,operativní,leasing - www.vzory-smluv.eu

ŠKODA BEZ STAROSTÍ, Body smlouvy 1 až 11

Read:196x, Print:14x, Search:23x
Operativní leasing - né ale pro každého, i když jak tvrdí že je to škoda bez starostí I když si myslíte že je to právě pro vás, dejte si pozor na úskalí všeobecných podmínek, které vlastně nikdo nikdy z klientů nečetl a nečte. Pokud se dostanete z jakých koliv důvodu do platební neschopnosti, může

čti

Vlastní logotypy do QR kodů / Custom logos in QR codes / Kundenspezifische Logos in QR-Codes

QR (http://qrcod.cz) - logo,qr,code,kok,vlastnictví - www.vzory-smluv.eu

Vlastní logotypy do QR kodů

Read:208x, Print:11x, Search:20x
Máte zájem o vlastní logo v QR kodu? Jedná se o placenou službu - napište nám Logo typ musí být v PGN formátu Změnšení vlastního Loga se děje automaticky podle generovaných velikosti QR kodu   Interested own logo in the QR code?  This is a paid service - contact us Logo t

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2635

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,díla,nehmotný,§2635 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2635

Read:466x, Print:13x, Search:0x
§ 2635 Ustanovení tohoto oddílu se použijí obdobně i pro výsledek činnosti zhotovený podle ustanovení o veřejném příslibu (soutěžní dílo).

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2634

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,díla,nehmotný,§2634 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2634

Read:437x, Print:14x, Search:0x
§ 2634 Je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2633

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,díla,nehmotný,§2633 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2633

Read:434x, Print:13x, Search:0x
§ 2633 Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může zhotovitel poskytnout i jiným osobám než objednateli, bylo-li tak ujednáno. Neobsahuje-li smlouva výslovný zákaz tohoto poskytnutí, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaz

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2632

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,díla,nehmotný,§2632 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2632

Read:348x, Print:16x, Search:0x
§ 2632 Není-li předmětem díla hmotná věc, odevzdá zhotovitel výsledek své činnosti objednateli. Dílo s nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití.

čti

[4152] | vzory-smluv.eu00 |  07 |  014 |  021 |  028 |  035 |  042 |  049 | 

 

 

QR (http://qrlogo.eu) -  - www.vzory-smluv.eu